WMD
WEMDO
   

  Email Hosting iPhone Outlook

  Kako postaviti lozinku na određeni direktorij unutar cPanela

  1. Pod stavkom "Files" odaberite "Directory Privacy"

  Zakljucavanje Dokumenta Passwordom13K

  2. Sada odaberite direktorij koji želite zaključati.
  - Potrebno je samo kliknuti na ime i isti će biti odabran kao predmet za zaključavanje.

  Zakljucavanje Dokumenta Passwordom23Kkk

  3. Nakon što ste odabrali direktorij , potrebno je upisati ime dokumenta/direktorija koji želite zaključati, te obavezno označiti kvačicom opciju: "Password protect this directory".

  4. Niže će Vam se prikazati polja za postavljanje postavki za isti. 
  - Potrebno je odabrati željeno korisničko ime i lozinku za dokument.

  Dok sve ispravno popunite potrebno je odabrati "Save"

  Zakljucavanje Dokumenta Passwordom33Kkk