WMD

SEO Marketing Google, Bing, Yahoo...

ZAHTJEV ZA PONUDU

  1. 85% posjetilaca dolazi na web stranice putem tražilica
  2. 56,6% pretražuje samo prve 2 stranice
  3. SEO poboljšava poziciju i vidljivost web stranice
  4. SEO počinje prije same izrade web stranice
  5. Čime se postiže bolja vidljivost za veći broj ključnih riječi
  6. Veći broj posjetitelja, a time i veći profit
  7. Nakon izrade kreće Off-Site SEO ili
  8. Povećanje važnosti i autoriteta web stranice
  9. Što dodatno pojačava poziciju za vama ciljane ključne riječi
  10. Te proces Reoptimizacije za još veći broj ključni riječi
SEO PRIJE POSLIJE