WMD
WEMDO
   

  Email Hosting iPhone Outlook

  Koje su postavke za email adresu?

  Username: Puni naziv e-mail adrese, primjer info@vasadomena.com

  Password: Lozinka koju ste upisali kod kreiranja e-mail računa unutar cPanel-a

  Postavke dolaznog mail servera (Incoming):

  POP3 adresa: mail.vasadomena.com

  POP3 port: 110

  ili

  IMAP adresa: server.nazivservera (ovo je samo primjer, točan naziv možete provjeriti unutar cPanela)

  IMAP port: 143 ili 993 (sa uključenim SSL protokolom)

  Postavke odlaznog mail servera (Outgoing):

  SMTP adresa: mail.vasadomena.com
  SMTP port: 25 ili 26 (ukoliko slanje ne radi na portu 25 postavite port 26)
  Potrebno je uključiti opciju za logiranje na SMTP server :

  Izlazni poslužitelj (SMTP) zahtjeva provjeru autentičnosti (My outgoing SMTP server requires authentication), kako bi slanje mailova uredno radilo.

  Ako koristite SSL pristup:

  Odlazni SMTP server: server.nazivservera (ovo je samo primjer, točan naziv možete provjeriti unutar cPanela)
  SMTP Port: 465
  Sigurnost: SSL/TLS

  Točne postavke određenog e-mail računa možete provjeriti unutar cPanel-a

  1. Unutar grupe "Email" kliknite na Accounts
  postavke-2

  2S desne strane kliknite na "More" i u padajućem izborniku odaberite "Configure Mail Client"

  outlook-imap-202

  3Na novootvorenoj stranici možete pronaći postavke za vašu email adresu, za IMAP ili POP3 račun. Preporučili bi da koristite postavke sa uključenim SSL protokolom: Secure SSL/TLS Settings

  postavke-1