WMD
WEMDO
   

  Email Hosting iPhone Outlook

  Kreiranje e-mail računa u Microsoft Outlook-u

  1. U Outlook express-u kliknite gumb File.
  2. Zatim kliknite na gumb Add Account
  kreiranje-emaila-u-microsoft-outlook-express-2010-1
  1. Označite Manually configure server settings or additional server types
  2. Kliknite gumb Next”.
  kreiranje-emaila-u-microsoft-outlook-express-2010-2
  1. Odaberite Internet e-mail
  2. Kliknite gumb Next”.
  kreiranje-emaila-u-microsoft-outlook-express-2010-3
  1. Potrebno je popuniti sljedeće podatke:

  Your name (Vaše ime)” - može biti nadimak ili ime, prezime...

  E-mail address (e-mail adresa)” - upišite punu e-mail adresu koju ste kreirali.

  Account type (Tip računa)” - odaberite POP3 ili IMAP račun

  Incoming mail server (Server za dolaznu poštu)” - upišite (ovo je primjer): mail.vasa-domena.com

  Outgoing mail server (Server za izlaznu poštu)” - upišite (ovo je primjer): mail.vasa-domena.com

  Username (Korisničko ime)” - vaša potpuna e-mail adresa, primjer: info@vasa-domena.com

  Password (lozinka)” - ovdje upišite lozinku koju je postavljena kod kreiranja e-mail računa u cPanel-u


  2Kliknite gumb More settings..."

  kreiranje-emaila-u-microsoft-outlook-express-2010-4
  1. Na kartici "Outgoing server" označite My Outgoing server - SMTP - requires authentication"
  2. Odaberite karticu "Advanced"
  kreiranje-emaila-u-microsoft-outlook-express-2010-5

  Kod postavljanja e-mail računa POP3, port za dolazni, Incoming server (POP3) je 110

  Outgoing server (SMTP) je 26 ili 25

  Dodatna opcija, ako želite da se mailovi nakon preuzimanja u vaš mail klijent i dalje nalaze/pohranjuju na mail serveru... označite kvačicom Delivery “Leave copy of the messages on the server"

  Ako želite da se mailovi nakon određenog vremena automatski brišu sa servera, označite kvačicom Remove from server after i odaberite nakon koliko dana će mailovi biti obrisani sa mail servera.

  Kada je sve postavljeno kliknite gumb "OK"

  kreiranje-emaila-u-microsoft-outlook-express-2010-6
  1. Kliknite gumb "Next"
  2. U novom prozoru automatski će se pokrenuti provjera spajanja na mail server i poslati testna poruka. Ukoliko je isto označeno zelenim kvačicama kao na slici, znači da je e-mail račun ispravno konfiguriran.

  kreiranje-emaila-u-microsoft-outlook-express-2010-7