WMD
WEMDO
   

  Email Hosting iPhone Outlook

  Vraćanje izbrisanih poruka u IMAP računu

  Pri prvom brisanju stavke na IMAP (Internet Message Access Protocol) računu u programu Microsoft Outlook 2010 od vas će se zatražiti da odaberete jedan od dva moguća načina rukovanja izbrisanim stavkama:

  • Poruke se označavaju za brisanje

  Poruke označene za brisanje prikazuju se precrtane i ne premještaju se iz izvorne mape.

  • Izbrisane poruke premještaju se u mapu koju navedete

  Ta je metoda dosljedna s ostalim vrstama računa u programu Outlook te s ponašanjem izbrisanih stavki u ostalim uobičajenim programima. Ujedno daje bolje rezultate i kada računu e-pošte pristupate pomoću drugih programa za rad s e-poštom.

  NAPOMENE

  • Ako koristite Google Gmail kao IMAP račun, poruke koje ste označili za brisanje trajno se brišu iz izvorne mape, no mogu se u njoj i dalje prikazivati kao precrtane stavke. Te poruke još uvijek možete oporaviti jer se njihova kopija čuva u mapi Otpad servisa Gmail.
  • Možda će vam se prikazivati precrtane poruke čak i ako ste odabrali premještanje izbrisanih poruka u neku drugu mapu. To se može dogoditi ako IMAP poslužitelj prepoznaje samo poruke označene za brisanje, a poruke se premještaju u odabranu mapu samo unutar programa Outlook.

  • Ako ne želite da vam se prikazuju poruke označene za brisanje, na kartici Prikaz u grupi Trenutni prikaz kliknite Promijeni prikaz, a zatim Sakrij poruke označene za brisanje.

  Da biste vratili poruke koje su označene za brisanje, ali nisu premještene, učinite sljedeće:

  1. Odaberite izbrisanu poruku.
   • Da biste odabrali više stavki, držite tipku CTRL dok klikate željene stavke.
   • Da biste odabrali sve stavke u mapi, kliknite jednu stavku u mapi, a zatim pritisnite tipke CTRL+A.
  2. Na kartici Polazno u grupi Brisanje kliknite Poništi brisanje. Ako želite brzo prikazati poruke koje su označene za brisanje, na izborniku Prikaz u grupi Trenutni prikaz kliknite Promijeni prikaz, a zatim Grupiraj poruke označene za brisanje.


  NAPOMENA Čišćenje poruka slično je pražnjenju koša za smeće na radnoj površini sustava Microsoft Windows. Kada očistite izbrisane poruke, one se više ne prikazuju u programu Microsoft Outlook. Brišu se s IMAP poslužitelja pošte i ne mogu se vratiti.

  Da biste vratili stavke koje se prilikom brisanja premještaju u odabranu mapu, učinite sljedeće:

  1. U mapi u koju se premještaju izbrisane stavke kliknite stavke koje želite vratiti.
   • Da biste odabrali više stavki, držite tipku CTRL dok klikate željene stavke.
   • Da biste odabrali sve stavke u mapi, kliknite jednu stavku u mapi, a zatim pritisnite tipke CTRL+A.
  2. Učinite nešto od sljedećeg:
   • Povucite stavke u okno za navigaciju i ispustite ih u željenu mapu.
   • Na kartici Polazno u grupi Akcije kliknite Premjesti, a zatim željene mogućnosti.

  Promjena obrade izbrisanih IMAP stavki

  Da biste promijenili način obrade izbrisanih stavki u IMAP mapama, učinite sljedeće:

  1. Kliknite karticu Datoteka.
  2. Kliknite Postavke računa, a zatim Postavke računa.
  3. Na kartici E-pošta kliknite IMAP račun koji želite promijeniti, zatim Promijeni, a potom Dodatne postavke.
  4. Na kartici Izbrisane stavke učinite nešto od sljedećeg:
   • Da bi se izbrisane stavke premještale u neku drugu mapu, odaberite Premjesti izbrisane stavke u ovu mapu na poslužitelju, a zatim kliknite mapu u koju želite premještati stavke.
  • Da biste označili izbrisane stavke, ali ne ih i premjestili, odaberite Označi stavke za brisanje, ali nemoj ih automatski premjestiti.