WMD
WEMDO
   

  Email Hosting iPhone Outlook

  Kako automatski konfigurirati e-mail račun u mail klijentu (Microsoft Outlook 2010)

  Ukoliko imate pristup upravljačkoj ploči cPanel-a za vašu domenu , po navedenim uputama možete putem cPanela na jednostavan način skinuti skriptu koja će automatski konfigurirati e-mail klijent za vas!

  1. Pod stavkom "EMAIL" odaberite "Email Accounts"

  Kako Automatski Konfogurirati E Mail U Mail Klijentu Microsoft Outlook 20101

  2. Odaberite Set Up Mail Client

  Kako Automatski Konfogurirati E Mail U Mail Klijentu Microsoft Outlook 20102

  3. Na ovome koraku provjerite koji od navedenih mail klijenata koristite, te odaberite potrebni protokol, kao u ovom slučaju "Microsoft Outlook 2010" protokol "Auto Discovery".

  Kako Automatski Konfogurirati E Mail U Mail Klijentu Microsoft Outlook 201055555588

  4. Nakon što ste odabrali protokol prikazati će vam se obavijest nakon čega je potrebno pokrenuti vaš mail klijent.

  Kako Automatski Konfogurirati E Mail U Mail Klijentu Microsoft Outlook 20104

  5.U vašem mail klijentu pod opcijom "Files" odaberite "Add Account"

  Kakokonfigurirati Automatski123

  6. Prilikom dodavanja novog računa potrebno je samo upisati:

  Your Name: Vaše ime i prezime .
  E-mail Adress : Vaša puna adresa e-pošte .
  Password: Lozinku
  Retype Password: Ponovite lozinku

  Odaberite Next.

  Kakokonfigurirati Automatski1234

  Uspješno ste automatski konfigurirali e-mail u mail klijentu (Microsoft Outlook 2010).

  Kako Automatski Konfogurirati E Mail U Mail Klijentu Microsoft Outlook 20107