WMD
WEMDO
   

  Email Hosting iPhone Outlook

  Kako kreirati spam filter za e-mail račun.

  1. Pod stavkom "EMAIL" odaberite "Email Filters"

  Kako kreirati spam filter za e-mail račun1K

  2. Kako bi "uredili/kreirali" filtere na željenoj e-mail adresi odaberite "Manage filters".

  Kreiranje Mail Filtera2K

  3. Kako bi kreirali email filter odaberite "Create a New filter".

  Kako kreirati spam filter za e-mail račun3K

  4. U polje "Filter Name" upišite naziv email filtera, možete upisati naziv koji želite.

  5/6.  Potrebno je kreirati pravila (rulove) po kojima će email filter, filtrirati mailove.

  Kako kreirati spam filter za e-mail račun4K

  7. U padajućem izborniku možete odabrati neku od akcija koja će se izvršiti za postavljeno pravilo.

  • Discard Message - Odbaci poruku
  • Redirect to Email - preusmjeri na e-mail
  • Fall With Message
  • Stop Processing Rules - prestani obrađivati pravila
  • Deliver to Folder - isporuči u folder
  • Pipe to a Program
  Kreiranje Mail Filtera7K

  Također, u cPanelu na gumbu "Global Email Filters" može se napraviti globalno filtriranje za sve e-mail račune, a ne samo po e-mail adresi.
  Postupak kreiranja filtera je jednak gore navedenom.

  Kako kreirati spam filter za e-mail račun82K