WMD
WEMDO
   

  Email Hosting iPhone Outlook

  Kreiranje Mailing liste u cPanel-u

  Logirajte se u cPanel.

  Unutar cPanel-a kliknite na gumb „Mailing Lists“ koji se nalazi u rubrici „EMAIL“.

  mailing-lista-01

  Mailing listu možete kreirati na sljedeći način:

  1. Upišite naziv Mailing liste koji želite
  2. U padajućem izborniku odaberite domenu
  3. Upišite lozinku koju želite (najbolje je koristiti kombinaciju velikih i malih slova, brojeva i znakova, a možete koristiti i „ Password Generator“ koji će za Vas generirati sigurniju/kompliciraniju lozinku)
  4. Odaberite želite li da mailing lista bude javna ili privatna
  5. Kada ste završili kliknite na gumb „Add


  mailing-lista-02

  Kada ste dodali/kreirali mailing listu, da bi istu uređivali kliknite gumb Manage“.

  mailing-lista-03

  Nakon što ste odabrali „Manage“ odnosno uređenje postavki mailing liste, najprije će se otvoriti General Options (Opće postavke).

  Primjer:
  Svakoj mailing listi dodijeljena je skupina adresa elektroničke pošte na koje je moguće slati poruke. Uvijek postoji adresa na koju se šalju poruke, adresa za obradu grešaka i adrese za obradu naredbi poslanih elektroničkom poštom. Izmišljenoj listi „mylist@example.com“ bile bi dodijeljene sljedeće adrese:

  mylist@example.com = Adresa koja se koristi za slanje poruka na mailing listu.
  mylist-join@example.com = Slanjem poruke na ovu adresu novi korisnik se može pretplatiti na listu.
  mylist-leave@example.com
  = Slanjem poruke na ovu adresu korisnik se može odjaviti s mailing liste.
  mylist-owner@example.com = Adresa koja se koristi za kontaktiranje vlasnika i moderatora mailing liste.
  mylist-request@example.com = Robot koji obrađuje zahtjeve za pretplatu i odjavu te ostale naredbe.
  mylist-bounces@example.com = Adresa koja dobiva poruke greške od članova čije adrese su privremeno ili trajno neaktivne. Također je i robot koji obrađuje greške te automatski isključuje ili briše korisnike ovisno o konfiguraciji. Ako robot ne prepoznaje poruku ili u njoj nema adrese korisnika, poruka se prosljeđuje na listu administratora.
  mylist-confirm@example.com = Robot koji obrađuje potvrdne odgovore zahtjeva za pretplatu i odjavu.

  mailing-lista-04

  Promjena lozinke

  1. Klikom na gumb „Passwords“ odnosno „Lozinke„ u izborniku, prikazati će se forme za promjenu lozinke administratora ili moderatora
  2. Unesite novu lozinku za administratora
  3. Unesite novu lozinku za moderatora
  4. Kliknite na gumb „Submit Your Changes“ odnosno „Pošaljite promjene“.
  mailing-lista-05

  Jezične postavke

  Klikom na gumb „Language option“ odnosno „Jezične postavke“ možete promijeniti jezik liste, na način da stavite kvačicu u kučici kraj jednog ili više jezika koji Vam odgovaraju i kliknite na gumb „Submit Your Changes“ odnosno „Pošaljite promjene“ koji se nalazi ispod ponuđenih jezika.

  mailing-lista-06

  Nakon što ste spremili promjene u padajućem izborniku pokraj teksta „Deafault Language for this list“ odnosno „Početni jezik za ovu listu“ pojaviti će vam se jezik koji ste dodali, nakon čega je potrebno kliknuti na željeni novi jezik te ponovno spremiti promjene koje će nakon toga biti vidljive.

  mailing-lista-07

  Upravljanje članovima

  U izborniku klikom na gumb „Upravljanje članovima“ uređujete liste članova, pretplate i odjave.

  Koristeći opciju „Mass Subscription“, to jest „Masovna pretplata“ možete dodati jednog ili više pretplatnika i to na dva načina:

  1. Upisivanjem mail adrese (svaka u novoj liniji)
  2. Uploadom tekst datoteke istog formata
  mailing-lista-08

  Moderiranje zavisi o opciji:

  Privacy options (Opcije privatnosti) -> Sender filters (Pošiljateljevi filteri) -> By default, Should new list member postings be moderated (Trebaju li poruke novih članova liste biti moderirane).

  Ne-digest opcije

  Klikom na gumb „Ne-digest opcije“ nudi Vam se mogućnost odvajanja priloga od same poruke dodavanjem:

  1. Headera (zaglavlje) maila koji će se dodati na poruku
  2. Footera (podnožje) maila koji će se dodati na poruku
  mailing-lista-09

  Digest opcija

  Digest opcija“ omogućuje pretplatnicima da odaberu žele li primati normalan mail.

  mailing-lista-10

  Opcija arhive

  Opcija arhive“ nudi Vam opciju odabira između dvije opcije:

  1. Javno – omogućava javno arhiviranje poruka
  2. Privatno - omogućava privatno arhiviranje poruka
  mailing-lista-11

  Automatski odgovor

  Opcija „Automatski odgovor “ nudi Vam mogućnost stvaranja automatskog odgovora ukoliko netko sa Vaše mailing liste odgovori na poslani mail.

  mailing-lista-12