WMD
WEMDO
   

  Email Hosting iPhone Outlook

  Kreiranje potpisa u Microsoft Outlook-u

  Kliknuti na "Datoteka" u gornjem lijevom kutu Outlooka.


  Kreiranje Potpisa U Mailu 1

  Kliknuti na "Mogućnosti" 

  Kreiranje Potpisa U Mailu 2
  1

  Unutar "Mogućnosti" u izborniku sa lijeve strane odabrati "Pošta"

  2

  Kliknuti na "Potpis"

  Kreiranje Potpisa U Mailu 3

  U padajućim izbornicima odabrati kada želimo da se 

  pojavljuje kreirani potpis.

  Kreiranje Potpisa U Mailu 5

  Osim teksta u potpis možemo postaviti  sliku i/ili link.

  1

   Slika

  2

   Link/Url

  Nakon što je završeno uređivanje potpisa kliknuti "U redu" kako bi spremili potpis.


  Kreiranje Potpisa U Mailu 6

  Potpis će biti sada vidljiv prilikom pisanja novih ili/i 

  odgovaranju na pristigle mailove, ovisno o tome što je odabrano.


  Kreiranje Potpisa U Mailu 7