WMD
WEMDO
   

  Email Hosting iPhone Outlook

  Kreiranje preporuke u potpisu maila

  Kliknuti na "Datoteka" u gornjem lijevom kutu Outlooka.


  Kreiranje Potpisa U Mailu 1

  Kliknuti na "Mogućnosti" 

  Kreiranje Potpisa U Mailu 2
  1

  Unutar "Mogućnosti" u izborniku sa lijeve strane odabrati "Pošta"

  2

  Kliknuti na "Potpis"

  Kreiranje Potpisa U Mailu 3

  U padajućim izbornicima odabrati kada želimo da se 
  pojavljuje kreirani potpis.


  Kreiranje Potpisa U Mailu 5

  Osim teksta u potpis možete postaviti i sliku i/ili link.


  1

  Sliku možemo postaviti klikom na slijedeći gumb


  Preporuka U Mailu 1
  1

  Odaberemo sliku koju želimo postaviti u potpis

  2

  Klikom na "U redu" potvrdite odabir

  Preporuka U Mailu 2

  Na sliku baš kao i na tekst možemo postaviti link

  na način da obilježimo sliku, te kliknemo na gumb kao na slici ispod.


  Preporuka U Mailu 3
  1

  Postavimo naš link za preporuku

  2

  Odaberimo "U redu"

  Preporuka U Mailu 4

  Na isti način možemo postaviti i link za preporuku na tekst koji želimo


  Preporuka U Mailu 5

  Nakon što uredimo potpis po želji i postavimo link za preporuku potrebno je potvrditi svoj odabir klikom na "U redu"


  Preporuka U Mailu 6

  Nakon toga potpis, odnosno preporuka biti će vidljiva prilikom pisanja 

  novih ili/i odgovaranju na pristigle mailove


  Preporuka U Mailu 7