WMD
WEMDO
   

  Email Hosting iPhone Outlook

  Prijenos podataka u ASCII i Binary načinu

  'ASCII' prijenos se koristi za prijenos tzv. ASCII datoteka odnosno tekstualnih datoteka. Primjerice - html i php datoteke su tekstualne datoteke. ASCII se ne smije koristiti za prijenos binarnih datoteka, npr. slika ili pdf datoteka.

  'Binary' način se koristi za prijenos binarnih datoteka, kao što su slike, pdf datoteke, zip datoteke, i sve ostalo što se ne smatra tekstualnim datotekama.

  Preporuka je da u postavkama FTP klijenta bude postavljena opcija na Automatski tako da FTP kod prijenosa automatski ovisno o tipu datoteke prebacuje sa ASCII na Binary ili obrnuto.


  ftp-prijenos-podatak-na-server-1a